โคมไฟจีน
สิงห์บาหลี หินภูเขาไฟแกะสลักมือ .
.
(product code. DL020041)ราคา 28000 บาท

สิงห์บาหลี หินภูเขาไฟแกะสลักมือ งานนำเข้าจากบาหลี ขนาดสูง 115 ซม. ฐานขนาด 50x50 ซม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page