โคมไฟจีน
ตุีกตาบาหลีหินภูเขาไฟ .
.
(product code. DL020101)ราคา 0 บาท

มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้
ขนาด 30x30xสูง85ซม ตัวละ 8,000 คู่ละ 15,000 บาท
ขนาด 35x35xสูง105ซม ตัวละ 15,000 คู่ละ 25,000 บาท
ขนาด 45x45xสูง120ซม ตัวละ 25,000 คู่ละ 40,000 บาท
ขนาด 45x45xสูง150ซม ตัวละ 35,000 คู่ละ 60,000 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page