โคมไฟจีน
สโนว์ไวท์และคนแคระทั้งเจ็ด .
.
(product code. DL040088)ราคา 3950 บาท

สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด งานเซรามิคนำเข้า สีสันสวยงาม ใช้ตั้งกลางแจ้งได้ โดยที่สีไม่จืดจาง มีทั้งแบบแบ่งขาย และจัดเซ็ต คนแคระสูง40ซ.ม. สโนว์ไวท์สูง60ซ.ม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page