โคมไฟจีน
สิงห์จีนเซรามิค .
.
(product code. DL040106)ราคา 0 บาท

สิงห์จีนเซรามิค มี 3 ขนาดให้เลือก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง สูง 30 ซม. ฐานกว้าง 35 ซม.
ขนาดใหญ่ สูง 40 ซม. ฐานกว้าง 35 ซม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page