โคมไฟจีน
เณรน้อยฝึกท่ากังฟู .
.
(product code. DL040181)ราคา 150 บาท

เณรน้อยฝึกกังฟู ประติมากรรมเซรามิค

ขนาดสินค้า Ø 9 x 11 ซม.; น้ำหนัก 0.15 กก.
ขนาดสินค้า 8 x 10 ซม.; น้ำหนัก 0.13 กก.
ขนาดสินค้า 7 x 10 ซม.; น้ำหนัก 0.14 กก.
ขนาดสินค้า 8 x 10 ซม.; น้ำหนัก 0.14 กก.
ขนาดสินค้า 8 x 10 ซม.; น้ำหนัก 0.16 กก.
ขนาดสินค้า 5 x 10 ซม.; น้ำหนัก 0.18 กก. 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page