โคมไฟจีน
ก๊อกน้ำม้า .
.
(product code. FC010032)ราคา 900 บาท

ก๊อกสนาม ก๊อกน้ำม้า งานทองเหลือง สำหรับท่อ 4 หุน

ขนาด 4 x 11 x 18 ซม.
น้ำหนัก 0.48 กก.
 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page