โคมไฟจีน
ก๊อกน้ำแขยยื่นดอกชบา ( ยาว ) .
.
(product code. FC030003)ราคา 0 บาท

ก๊อกน้ำต่อออกจากผนัง
ขนาดความยาวของท่อ 18 ซม. 4 หุน


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page