โคมไฟจีน
มือจับลายขุขระ .
.
(product code. IR050149)ราคา 0 บาท

มี 2 ขนาด

ขนาดใหญ่ ความยาว 30 ซม. ราคาชิ้นละ 5,850 บาท
ขนาดเล็ก ความยาว 25 ซม. ราคาชิ้นละ 3,700 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page