โคมไฟจีน
โคมไฟจีน .
.
(product code. LI040002)ราคา 1000 บาท

โคมไฟจีนหินทรายเทียมแกะสลัก (หินทรายประดิษฐ์)

หลังคากว้าง 28 x 28 เซนติเมตร
ฐานกว้าง 22 x 22 เซนติเมตร
ความสูงถึงยอดหลังคา 70 เซนติเมตร 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page