โคมไฟจีน
โอ่งหัวสิงห์ .
.
(product code. PT010069)ราคา 3000 บาท

โอ่งหัวสิงห์ เซรามิคนำเข้าจากเวียตนาม มีสีน้ำเงินเพียงสีเดียวค่ะ


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page