โคมไฟจีน
ลายเชือก 4 เส้น Sandblast 11 .
.
(product code. PT020018)ราคา 3500 บาท

อ่าง ลายเชือกติดกัน3เส้น ขนาดสูง 61 ซม. กว้าง 78 ซม.
ขนาดเล็กกว้าง 55 ซม สูง 55 ซม ราคาใบละ 1200 บาท

ขนาดใหญ่ สินค้าหมด


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page