โคมไฟจีน
โอ่งปากกลมเรียบ .
.
(product code. PT020033)ราคา 6000 บาท

โอ่งปากกลมเรียบแซนบลาส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 81 x 36 ซม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page