โคมไฟจีน
กระถางแซนบลาส PS-507 .
.
(product code. PT020081)ราคา 0 บาท

มีทั้งหมด 4 ขนาด
ขนาดใหญ่ 50 x 46 ซม. ราคา 1200 บาท
ขนาดกลาง 39 x 38 ซม. ราคา 700 บาท
ขนาดเล็ก 29 x 28 ซม. ราคา 500 บาท
ขนาดจิ๋ว 20 x 19 ซม. ราคา 300 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page