โคมไฟจีน
กระถางซีเมนต์ทรงกรวย .
.
(product code. PT030071)ราคา 0 บาท

มีให้เลือก 3 ขนาดดังนี้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม สูง 120 ซม ราคาใบละ 3500 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม สูง 65 ซม ราคาใบละ 1500 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม สูง 50 ซม ราคาใบละ 1300 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page