โคมไฟจีน
กระถางซีเมนต์สีน้ำตาล .
.
(product code. PT030074)ราคา 850 บาท

กระถางซีเมนต์สีน้ำตาล

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 เซนติเมตร
ความสูง 33 เซนติเมตร 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page