โคมไฟจีน
กระถาง 3 ขาทรายล้าง .
.
(product code. PT070004)ราคา 2800 บาท

อ่างทรายล้าง - ขา (ใหญ่) สามารถใช้เป็นอ่างบัวได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 x 73 ซ.ม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page