โคมไฟจีน
โอ่งทรงถ้วยทรายล้าง .
.
(product code. PT070013)ราคา 3000 บาท

ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 78 ซม สูง 70 ซม ราคาใบละ 3000 บาท
ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 68 ซม สูง 70 ซม ราคาใบละ 2500 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page