โคมไฟจีน
กระถางซีเมนต์ E3 .
.
(product code. PT090002)ราคา 3800 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 62 ฐานกว้าง 51 ซม สูง 40 ซม


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page