โคมไฟจีน
กระถางเอริธ์ทรงเตี้ย E4 .
.
(product code. PT090006)ราคา 3800 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 ซม. สูง 60 ซม.ฐานกว้าง 36 ซม


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page