โคมไฟจีน
กระถางเอริธ์ทรงสูง E2 .
.
(product code. PT090007)ราคา 4000 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 ซม สูง 85 ซม.ฐานกว้าง 36 ซม


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page