โคมไฟจีน
อ่างซีเมนต์ 2 .
.
(product code. TB010005)ราคา 0 บาท

อ่างซีเมนต์มี 2 ขนาดให้เลือก

ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 x 30 ซม.
ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 x 35 ซม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page