โคมไฟจีน
ตะกร้าทรงเตี้ย .
.
(product code. WD020065)ราคา 0 บาท

มีให้เลือก 3 ขนาด
ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม สูง 28 ซม ราคา 800 บาท
ขนาดกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 ซม สูง 22 ซม ราคา 450 บาท
ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 ซม สูง 18 ซม ราคา 250 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page