โคมไฟจีน
เทพเจ้ากวนอู แกะด้วยไม้กาสะลอง .
.
(product code. WD060002)ราคา 1500 บาท

เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ

เทพเจ้ากวนอู แกะด้วยไม้กาสะลอง (ปีบ) ขนาด 21x32 ซม. หนา 3 ซม. ปางนั่งบัลลังค์มังกร ลูบเครา มือถือง้าวมังกรจันทร์ฉาย นั่งเคร่งขรึม อย่างสง่าผ่าเผย สายตาจ้องมองไปข้างหน้า


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page